Projecten
  Praktijkinventarisatie Virus X

Opdrachtgever: Producktschap Tuinbouw
Uitvoeringsperiode: 2003

In opdracht van het Productschap Tuinbouw heeft AdVisie het probleem Virus X in de Nederlandse Champignonsector geï nventariseerd. Op basis van de gegevens van de Nederlandse en Belgische compostbedrijven, gesprekken met onderzoekers, handelsbedrijven en telers, literatuuronderzoek, buitenlandse ervaringen, alsmede eigen ervaring is een rapport samengesteld waarin de omvang van het probleem Virus X wordt geschetst. Er worden mogelijke oorzaken aangegeven en er is een hypothese opgesteld waarin het schijnbaar wispelturige optreden is beschreven. Daarnaast zijn er de nodige aanbevelingen voor onderzoekers, compostbedrijven, broedfirma’s en telers aangedragen om grip op het probleem Virus X te krijgen. 
 


AdVisie    'De Champignonteelt adviseurs'  
Multireus Champignons Dekaarde Verse compost
AdVisie  De Champignonteelt adviseurs
AdVisie - De champignonteeltadviseurs  -  Herkenbosch      |  Tel: +31-(0)475-537161  Fax: +31-(0)475-537162   |   Email: info@champignonadvies.nl  |  Sitemap