Adviesgebieden
  Economische begeleiding

Veel telers weten exact hoe hoog de productie is in kilogram per vierkante meter en sommigen zelfs de opbrengst in euro per vierkante meter. Echter, met alleen die informatie komt de moderne manager niet meer toe. Het netto resultaat in euro per vierkante meter telt. Hoe eerder men deze informatie uit de teelt heeft, hoe sneller men kan bijsturen waar nodig. AdVisie heeft de praktische kennis en programma’s in huis om realistisch begrotingen en kostprijsberekeningen te maken voor de huidige situatie maar ook wanneer men plannen heeft voor: andere teeltschema’s, teeltareaal uitbreiding, investeringen en overschakeling op andere oogstmethodes. Deze begroting wordt vaak als basis gebruikt voor de financieringsaanvraag.
Ook bestaat de mogelijkheid het bedrijf financieel door te lichten, een toekomstvisie of een voortschrijdende begroting op te stellen en deze periodiek te evalueren. Hierdoor is het mogelijk tijdig actie te ondernemen.


- Berekening van de kostprijs van diverse plannen
- Analyseren van de kostprijs
- Continue monitoring van het bedrijfsresultaat
- Opstellen van een liquiditeitsbegroting
- Opstellen van een financieringsplan
- Analyseren en bespreken van boekhoudcijfers
- Een gesprekspartner voor investeringsbeslissingen
- Opstellen van een toekomstvisie


 

 
AdVisie    'De Champignonteelt adviseurs'  
Multireus Champignons Dekaarde Verse compost
AdVisie  De Champignonteelt adviseurs
AdVisie - De champignonteeltadviseurs  -  Herkenbosch      |  Tel: +31-(0)475-537161  Fax: +31-(0)475-537162   |   Email: info@champignonadvies.nl  |  Sitemap