Projecten
  Bedrijfsrapportage helofytenfilters in de champignonteelt

Opdrachtgever: Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant.
Uitvoeringsperiode: 2002

De uitvoering en de werkwijze van verschillende typen helofytenfilters die in de champignonteelt worden gebruikt, zijn in kaart gebracht en beschreven.
Op basis van de vastgestelde kengetallen kunnen nieuw te bouwen helofytenfilters beter worden uitgelegd en hebben de vergunningverleners handvaten voor o.a. de gewenste dimensionering.
 
AdVisie    'De Champignonteelt adviseurs'  
Multireus Champignons Dekaarde Verse compost
AdVisie  De Champignonteelt adviseurs
AdVisie - De champignonteeltadviseurs  -  Herkenbosch      |  Tel: +31-(0)475-537161  Fax: +31-(0)475-537162   |   Email: info@champignonadvies.nl  |  Sitemap