Adviesgebieden
  Hygiënedoorlichting en sporendrukmetingen

De champignonteler heeft minder gewasbeschermingsmiddelen ter beschikking en de consument eist “onbespoten” producten. De infectiedruk binnen de sector neemt echter steeds meer toe. Het wordt daarom belangrijker het ontstaan van ziekten zoals mollen, groene schimmel, bacterievlekken, spinnenwebschimmel en softrot te voorkomen. Infectiebronnen vroegtijdig opsporen en een gedegen plan van aanpak opstellen is noodzaak.
AdVisie kan zich beroepen op de nodige kennis betreffende hygiënedoorlichtingen. Middels speciale apparatuur en met behulp van checklisten kunnen we uw bedrijf doorlichten, risicofactoren inzichtelijk maken en een gedegen plan van aanpak voor de ondernemer opstellen. Infecties worden voorkomen of in de kiem gesmoord. Middels een gedegen aanpak krijgt men de infectie weer snel onder controle.
Naast de hygiëne-doorlichting heeft AdVisie informatiemateriaal ontwikkeld over hygiëne-instructies rondom het vullen en een poster voor het herkennen en bestrijden van mollen.

- Hygiënedoorlichting
- Sporendrukmeting
- Opstellen van een plan van aanpak, zowel preventief als curatief 

 
AdVisie    'De Champignonteelt adviseurs'  
Multireus Champignons Dekaarde Verse compost
AdVisie  De Champignonteelt adviseurs
AdVisie - De champignonteeltadviseurs  -  Herkenbosch      |  Tel: +31-(0)475-537161  Fax: +31-(0)475-537162   |   Email: info@champignonadvies.nl  |  Sitemap